Quỹ Tài năng Sân khấu

Quỹ Tài năng Sân khấu Kịch Hồng Vân là quỹ đóng góp cá nhân do nghệ sĩ Hồng Vân quản lý. Quỹ kêu gọi sự ủng hộ của các nghệ sĩ kịch nói, khán giả yêu kịch và các Mạnh Thường Quân đối với các tài năng trẻ của Sân khấu kịch nói. Thông qua hình thức trao tặng học bổng khi theo học tại Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, mang tính tự nguyện, được hình thành từ đóng góp ban đầu của nghệ sĩ Hồng Vân và các Mạnh Thường Quân.

Nghệ sĩ Hồng Vân sẽ công khai minh bạch về thu chi tài chính của Quỹ hàng tháng trên website.

Khi tham gia đóng góp, người ủng hộ Quỹ cam kết tin tưởng và trao quyền cho nghệ sĩ Hồng Vân quyết định trao tặng học bổng cho nghệ sĩ trẻ nào xứng đáng. 

 

san-khau-kich-hong-van-12

Đóng góp của App Rao vặt 3Km

App Rao vặt 3Km cam kết ủng hộ 5.000đ vào Quỹ Tài năng Sân khấu Kịch Hồng Vân cho mỗi lượt tải app 3Km từ ngày 18/11 đến 20/12/2019. Khoản tài trợ nói trên sẽ được chuyển cho Quỹ Tài năng Sân khấu chậm nhất ngày 31/12/2019.

Với các đồ dùng được ký gửi cho App 3Km rao vặt và đăng bán hộ để tặng Quỹ, tiền thu được cũng sẽ được chuyển cho Quỹ Tài năng Sân khấu vào mỗi tuần, đợt cuối cùng chậm nhất vào ngày 31/12/2019.

App Rao vặt 3Km chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng bán, giao hàng, thu hộ và chuyển tiền cho Quỹ Tài năng Sân khấu Kịch Hồng Vân. Nếu có mất mát xảy ra cho các món hàng ký gửi, App Rao vặt 3Km sẽ bồi thường theo giá trị trong biên nhận ký gửi. Tiền bồi thường sẽ chuyển khoản cho Quỹ.

App Rao vặt 3Km chỉ là đơn vị tài trợ/ hỗ trợ cho Quỹ Tài năng Sân khấu Kịch Hồng Vân.

App Rao vặt 3Km không đại diện pháp lý cho Quỹ hay Sân khấu Kịch Hồng Vân, không liên quan đến các hoạt động sử dụng Quỹ nói trên.

 

TẢI APP 3KM, ỦNG HỘ QUỸ NGAY

Với mỗi lượt tải, bạn đã trao tặng 5.000đ cho Quỹ Tài năng Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Scroll to Top